Participació

Nombre d'alumnes participants al projecte 

*El projecte educatiu no es va realitzar durant el curs 2011-2012.


En total han participat al projecte: 57.200 alumnes