Projecte 3

Aquest projecte té com a finalitat proporcionar a l’alumnat i professorat de cinquè, els coneixements i les eines per mostrejar i identificar les larves de mosquit i, al mateix temps aprendre a ubicar-se en l’entorn on es viu, a habitar-lo, a respectar-lo i a millorar-lo.
Es pretén transmetre a la població escolar de cinquè de primària, els conceptes bàsics sobre la biologia dels mosquits en general i de l’ecologia, morfologia, comportament i implicacions sanitàries de l’espècie anomenada Aedes albopictus o popularment mosquit tigre.
Aquest projecte també ha de permetre a l’alumnat d’incidir en la millora del seu entorn i fer-ne un ús més sostenible.